Venäjän Kaupan Kilta ry

Tietoa killasta

 • Rekisteröity yhdistys, perustettu v. 1992
 • Killan jäseniksi kutsutaan Suomen ja Venäjän välisen kaupan asiantuntijoita.
 • Jäseniksi voidaan ottaa myös muita kaupan kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä.
 • Tällä hetkellä jäseniä on noin 70, jotka edustavat tärkeimpiä teollisuuden ja palvelun toimialoja.
 • Killan asioita hoitaa hallitus, johon valitaan 6-8 killan jäsentä 2-vuotiskaudeksi.
 • Kilta voi käyttää myös epävirallisesti rinnakkaisnimiä The Finnish-Russian Trade Association (englanti) sekä Гильдия финско-российской торговли (venäjä).

Killan tavoitteet

 • Killan tarkoitus on edistää Suomen ja Venäjän välistä kauppaa, ja korostaa sen asemaa ja merkitystä.
 • Kilta pyrkii korostamaan Venäjän kulttuurin ja venäjän kielen opiskelun merkitystä maidemme välisessä kaupassa.

Killan toiminta-ajatus pähkinänkuoressa

 • Poliittinen / yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 • Venäjä-osaajien verkostoituminen
 • Venäjä-tietouden välittäminen

Käytännön toiminta

 • Kilta tekee yhteistyötä eri organisaatioiden ja järjestöjen kanssa Suomessa ja ulkomailla.
 • Poliittisten vaikuttajien kanssa käytävät keskustelut
  • killan hallitus
 • Tilaisuudet jäsenten verkostoitumista varten
  • vapaamuotoisia, vain jäsenille (myös kesäjuhlat, pikkujoulut)
  • Tilaisuudet tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden käydä keskustelua kokeneiden Venäjän kaupan asiantuntijoiden kanssa.
 • Info-/luentotilaisuudet
  • aamukahvitilaisuudet (alustuksia ajankohtaisista aiheista, menestystarinoita yms.)
  • yhteistyössä SVKK:n ja alueellisten kiltojen kanssa
  • Kilta järjestää luentotyyppisiä vierailuja oppilaitoksiin ja kouluihin eri paikkakunnilla.
  • Tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden motivaatiota ja kiinnostusta Venäjän kulttuuria ja kieltä kohtaan.
 • Maakuntiin tehdään vierailuja, joissa killan asiantuntijat tapaavat alueen yrittäjiä.

Kulttuurin ja kielen osaamisen tärkeys Venäjän kaupassa 

 • Venäjän kielen osaaminen riittää Venäjän federaation 89:n subjektin alueella.
 • Subjektien omien perinteiden ja tapojen tunteminen on suuri apu.
 • Venäjän kulttuurin tunteminen on tärkeää.
 • Venäjän kielen opiskelu ja sen osaaminen avartavat näkemystä ja edesauttavat ymmärtämään venäläisten ajatusmaailmaa.

Miksi ulkomaan suhteissa toimivan pitää osata kieltä ja tuntea kulttuuria?

 • Kaikki tärkeät asiat päätetään henkilöiden kesken.
 • Hyvien henkilösuhteiden luomiseen on oltava yhteinen kieli.
 • Luonteva keskustelu edellyttää maan olojen, tapojen ja kulttuurin tuntemista.
 • Kussakin maassa toimitaan maan tavalla.
 • Liikekumppaneiden kanssa on rakennettava hyvin toimiva yhteys ja tunnettava kohdemaan tavat toimia.
 • Vaikeudet voidaan usein voittaa sopimalla ”kavereiden kesken”.