Historia

Tapahtumia

Tapahtumia vuonna 2022

Killan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 7.3.2022 Elinkeinoelämän Keskusliiton tiloissa.  Ennen vuosikokousta meille puhui EK:n johtaja, entinen kiltalainen ja entinen killan hallituksen jäsen Petri Vuorio aiheesta ”Kaupan politisoituminen – suurvaltakamppailut ja geopolitiikka osana maailman- ja Venäjän-kauppaa”.   Tilaisuus oli hybriditapahtuma, joten siihen saattoi osallistua joko paikan päällä tai Teamsin kautta. Kokouksen yhteydessä kiltalaiset saivat ensimmäisinä ostaa killan juhlavuoden vastapainetun historiikin jäsenetuhintaan. Paikan päällä oli 23 kiltalaista ja etäyhteydellä heitä osallistui viisi.

Järjestimme hybridijäsentilaisuuden (johon oli mahdollisuus osallistua joko paikan päällä tai Teamsin kautta) otsikolla ”Suomalaisyritysten tilanne Venäjän markkinoilla” torstaina 2.6.2022. Paikkana olivat Eversheds Asianajotoimisto Oy:n tilat Helsingissä. Meille puhuivat ajankohtaisesta tilanteesta Evershedsin osakas Anu Mattila sekä East Officen toimitusjohtaja Lauri Veijalainen. Puheenvuorojen jälkeen oli vilkasta keskustelua. Tilaisuuteen osallistui 16 kiltalaista paikan päällä sekä 10 jäsentämme etäyhteydellä.

Perinteinen kesäjuhlamme pidettiin vasta 13.9.2022, joten se nimettiin tänä vuonna syystapahtumaksi. Pääpuhujana oli Aleksanteri-instituutin professori Vladimir Gelman. Hän on erikoistunut mm. Venäjän politiikkaan, aluehallinnollisiin kysymyksiin ja yhteiskunnan dynamiikkaan, joista hän piti meille esityksen otsikolla ”The great delusion: The Russian state and invasion to Ukraine”. Esityksen jälkeen oli vilkasta keskustelua ja myös kuulumisten vaihtoa kiltalaisten kesken. Paikalla oli 20 kiltalaista.

Vierailimme Cultura-säätiössä 17.11.2022 tutustumassa heidän toimintaansa ja kuuntelemassa tuloksia tänä syksynä julkaistusta tutkimuksesta ”Suomen venäjänkieliset 2022”. Cultura-säätiö oli kysynyt Suomen venäjänkielisiltä, mitä he ajattelevat elämästään Suomessa ja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Kyselyyn oli saatu vastaukset 1 632 henkilöltä kyselyn aiheiden haastavuudesta huolimatta. Tilaisuuden isäntänä toimi säätiön asiamies ja kiltamme jäsen Pekko Kohonen. Säätiön ohjelmajohtaja Eilina Gusatinsky vastasi selvityksen tuloksista ja kertoi niistä meille. Paikalla kuuntelemassa ja keskustelemassa oli kymmenen kiltalaista.

Kiltalaisten pikkujoulua vietimme 29.11.2022 Katajanokan Kasinon Seilori-kabinetissa. Juhlapuhujana oli FT Kari Ketola. Hän on entinen kiltalainen ja on hankkinut pitkän käytännön kokemuksen Neuvostoliiton ja Venäjän kaupasta sekä Venäjän kanssa toimimisesta. Kari puhui meille Venäjän suhteiden hoidosta eri aikakausina. Alkuun saavuttaessa (ennen esitelmää) oli tarjolla kuohuviiniä. Esityksen jälkeen nautimme illallisen eli Menu Riistan. Illallisen yhteydessä oli vapaata seurustelua sekä innokasta keskustelua paikalla olleiden kiltalaisten ja juhlapuhujan kesken. Pikkujouluun osallistui 23 kiltalaista. Kabinetin kaikki paikat olivat käytössä, mutta kaikki halukkaat jäsenet mahtuivat mukaan.

 

Tapahtumia vuonna 2021

Järjestimme tammikuun puolinvälin jälkeen webinaarin, jossa puhuivat Pietarin pääkonsuliviraston uusi konsuli Janne Hirvonen (торговля и региональное сотрудничество) ja Moskovan suurlähetystön lähetystöneuvos Santeri Eriksson (taloussuhteiden yksikkö) aiheesta ”Venäjän talouden näkymät vuonna 2021 ja suomalaisyritysten kuulumiset Venäjällä pandemian aikana”. Esitysten jälkeen webinaarin osallistujat saivat esittää kysymyksiä ja käytiin keskustelua. Todettiin Suomesta käsin operoivien firmojen edustajien liikkumisen rajan yli olevan hankalaa, ellei jopa mahdotonta. Venäjälle etabloituneiden yritysten on helpompi toimia maan sisällä. Muutamat suomalaisyritykset olivat viime aikoina saaneet ilahduttavan isoja tilauksia Venäjältä. Verkkokauppa on ottanut isoja harppauksia Venäjällä korona-aikana ja tarjoaa mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. Webinaariin osallistui 29 kiltalaista omasta ja sisarkilloistamme.

Helmikuun lopulla pidetyssä vuoden toisessa webinaarissa puhujana oli East Office of Finnish Industries’in Moskovan edustuston päällikkö Jari Jumpponen. Hän kertoi meille Venäjän poliittisen tilanteen viimeisimmästä kehityksestä ja riskeistä. Koronavirustilanne Venäjällä, Sputnik-rokote, Venäjän suunta ja Putinin suosio, maassa esiintyvät protestit ja kansalaisten suhtautuminen niihin ja Navalnyihin sekä suhtautuminen Euroopan Unioniin olivat esityksen aiheina. Esityksen jälkeen oli aikaa myös kysymyksille. Keskustelemassa ja kuuntelemassa oli 22 oman kiltamme jäsentä.

Killan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin heti naistenpäivän jälkeen Microsoft Teamsissa. Ennen kokousta meille puhui Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori, tasavallan presidentin entinen ulkopoliittinen neuvonantaja ja tasavallan presidentin kanslian entinen kansliapäällikkö Hiski Haukkala. Hän kertoi viimeisimmästä kirjastaan ”Suuren pelin paluu” sekä Suomen ja Venäjän nykyisestä geopoliittisesta suhteesta. Todettiin, että Suomen haaste on eri osa-alueiden kriisipotentiaali, joka vaikuttaa Suomen ja Venäjän suhteisiin. Venäjän sisäpoliittinen tilanne on kärjistymässä ja sen seurauksena dialogipolitiikan tila ja tilaus vähenevät. Suomen ja Venäjän suhteiden kehittämisessä pitäisi olla mukana myös positiivista sisältöä (esim. ilmastokysymykset jne.). Vuosikokoukseen ja webinaariin osallistui 24 kiltalaista.

Toukokuun viimeisen päivän webinaarissa puhujana oli Dagens Nyheterin ja Hufvudstadsbladetin Moskovan kirjeenvaihtaja, vuoden journalistiksi valittu Anna-Lena Laurén. Webinaarin aihe oli ”Venäjän arkipäivä: mitä ruohonjuuritasolla ajatellaan maailman menosta”. Webinaari oli vapaa keskustelu, jossa painopiste oli kysymyksillä ja vastauksilla. Käsiteltäviä aiheita olivat mm. venäläisten suhtautuminen koronarokotuksiin, sukupuolten välinen tasa-arvo Venäjällä (naisilla korkeampi koulutustaso, kuten meilläkin), Putinin ja Lukashenkon tuore tapaaminen, Tsetsenian tilanne, poliittinen tunnelma ja duuman vaalit Venäjällä. Webinaariin osallistui 26 oman kiltamme ja kahdeksan sisarkiltojen jäsentä.

Kesäkuun puolivälin webinaarin aiheena oli ”Sosiaalinen media ja verkot Venäjällä: yleiskatsaus, erityispiirteet ja Suomen maakuvan rakentaminen verkossa”. Meille puhuivat toimittaja Jarmo Koponen, joka on kansainvälisen Toimittajat ilman rajoja -järjestön Suomen osaston hallituksen jäsen sekä lehdistöneuvos, Maakuvayksikön esimies Taneli Dobrowolski Suomen Moskovan suurlähetystöstä.

Jarmo piti yleiskatsauksen venäläisistä sosiaalimedioista ja verkoista. Hän kertoi niiden erityispiirteistä, valtion roolista (valvonnasta), käyttäjistä yms. Hänen jälkeensä Taneli kertoi aiheesta lähetystön näkökulmasta. Esityksessään hän keskittyi erityisesti siihen, miten suurlähetystö hyödyntää sosiaalisen median kanavia (ja perinteistäkin mediaa) maakuvatyössään, mitkä ovat pääkanavat, kohderyhmät, sisällöt, viestit jne. Esitysten jälkeen jäi aikaa myös keskustelulle. Webinaariin osallistui 22 oman kiltamme jäsentä.

Kiltalaisia vieraili Ilja Repinin taiteen näyttelyssä Ateneumissa elokuun loppupuolella. Aluksi museon edustaja kertoi meille taiteilijasta ja hänen taiteestaan ja elämästään. Hänelle oli myös mahdollista esittää kysymyksiä. Puolen tunnin intron jälkeen oli ohjelmassa omatoimista näyttelyyn tutustumista omaan tahtiin. Oli myös iloinen asia nähdä Venäjän kaupan kollegoita pitkästä aikaa ihan kasvotusten. Näyttelyyn tutustui 20 oman kiltamme jäsentä ja yksi sisarkiltalainen.

Killan pikkujoulua vietimme 22.11. Ravintola Helsingin Suomalaisen Klubin Hermanni-kabinetissa. Juhlapuhujana pikkujoulussamme oli ulkoasiainneuvos, valtiosihteeri Matti Anttonen Ulkoministeriöstä aiheenaan “Ajankohtaiskatsaus Venäjän poliittiseen ja taloudelliseen tilanteeseen”. Hänen esityksensä ja siihen liittyneen keskustelun jälkeen oli ohjelmassa vapaata seurustelua ja illallinen eli Menu Arvo Ylppö. Pikkujouluun osallistui 25 henkilöä, joista kiltamme jäseniä oli 23. Tapahtuma oli suosittu, sillä jonotuslistalle jäi vielä useita juhlimaan halunneita.

Tapahtumia vuonna 2020

Kiltalaisia vieraili eduskunnan pikkuparlamentissa eduskunnan Venäjä-ystävyysryhmän luona helmikuussa. Vierailun isäntänä oli Venäjä-ystävyysryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Jukka Kopra, joka lausui meidät tervetulleiksi ja kertoi ystävyysryhmästä. Omalta puoleltamme tervehdyssanat lausui 1. varapuheenjohtajamme Emma Nurmela. Alustuspuheenvuorot käyttivät oman kiltamme jäsen, East Office of Finnish Industries Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Salonen (Katsaus Venäjän yleiseen kehitykseen ja talouteen) sekä SVKK:n toimitusjohtaja Jaana Rekolainen (Venäjä suomalaisyritysten silmin). Niiden jälkeen esitettiin kysymyksiä ja käytiin keskustelua. Vierailu osoittautui hyvin suosituksi ja sille osallistui 27 henkilöä omasta killastamme ja viisi sisarkilloistamme.

Killan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin maaliskuun alkupuolella juuri ennen koronakriisin kiristymistä Eversheds Asianajotoimisto Oy:n tiloissa Helsingissä. Ennen kokousta meille puhuivat Evershedsin osakas Anu Mattila aiheesta ”Menesty Venäjän muuttuvassa liiketoimintaympäristössä” sekä kiltamme puheenjohtaja Vladimir Miklashevsky Putinin ajamista perustuslain muutoksista: katsaus mahdollisiin taloudellisiin ja poliittisiin seuraamuksiin. Kokoukseen osallistui 27 kiltalaista.

Kiltamme ilmeisesti kautta aikain ensimmäinen webinaari järjestettiin toukokuun puolivälissä. Siinä East Office of Finnish Industries Oy:n toimitusjohtaja Lauri Veijalainen kertoi Venäjän talouden ja Venäjällä toimivien suomalaisyritysten tilasta tämänhetkisessä toimintaympäristössä. Sen jälkeen kertoi kiltamme puheenjohtaja Vladimir Miklashevsky Venäjän talouden makronäkymistä. Lopuksi osallistujat saivat esittää kysymyksiä. Webinaariin osallistui 17 oman kiltamme ja kaksi sisarkiltojemme jäsentä.

Perinteistä kesäjuhlaamme vietettiin poikkeusolosuhteiden takia hieman tavanomaista myöhemmin eli syyskuun loppupuolella Majvikin kokous- ja kongressihotellissa Masalassa. Suomalais-Venäläisen Kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen kertoi suomalaisyritysten tunnelmista Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa. Juhlan osanottajilta muutamalta oli jo etukäteen pyydetty puheenvuoroa. Iloinen yllätys oli, että jokaisella jäsenellä oli sanottavaa omasta urastaan ja liiketoiminnastaan uusien rajoitusten lomassa. Synkistä talousluvuista huolimatta jäsentemme yleisviesti ei ollut masentavan synkkä. Tilintarkastuksessa ei oikeastaan ollut nähty konkursseja tai yritysmyyntejä kevään taikka heti kesän jälkeen. Rajoituskriisissä oli korostunut emoyhtiön edustajien paikallaolo Venäjällä. SVKK ja East Office olivat kiitettävästi panostaneet tämän ongelman ratkaisemiseen jäsentensä osalta. Suurimmat haasteet olivat edelleen olleet geopolitiikka, pakoteuhat ja ruplan kurssi. Varsinkin rupla oli yllättänyt kielteisesti. Puheiden ja katsausten jälkeen ohjelmassa oli maittava illallinen ja vapaata seurustelua.Tilaisuuteen osallistui 19 kiltalaista sopivasti koronaviruksen ensimmäisestä ja toisesta aallosta aiheutuneiden rajoitusten välissä. Tunnelma juhlassa oli iloisen innostunut.

Tapahtumia vuonna 2019

Vierailimme Eversheds Asianajotoimisto Oy:ssä helmikuun alkupuolella. Vierailun emäntänä toimi Mirva Norén-Sluijter, Head of Sales and Business Development. Suomessa yrityksen toimistot löytyvät viideltä eri paikkakunnalta: Helsingistä, Hämeenlinnasta, Jyväskylästä, Tampereelta ja Turusta. Yritys palvelee myös Venäjällä, missä toimistot sijaitsevat Pietarissa ja Moskovassa. Aluksi puhui Ulkoministeriön Kansainvälisen oikeuden yksikön Pakotetiimin vetäjä ja yksikönpäällikön sijainen Pekka Kosonen aiheenaan ”Kansainväliset pakotteet fokus Venäjässä”. Sen jälkeen kuulimme Evershedsin osakas Anu Mattilan esityksen aiheesta ”Ajankohtaista Venäjän kaupan pakotteista”. Kummankin esityksen yhteydessä ja jälkeen käytiin innokasta keskustelua. Paikalla oli 21 kiltalaista.

Killan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 12.3. Aikakauslehtiyhtymä Omnipress Oy:n tiloissa Helsingissä. Ennen varsinaista kokousta kertoi Omnipress Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Kallonen meille uudistuneesta Venäjän Aika -lehdestä. Vladimir Miklashevsky valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana vuonna 2019. Muina hallituksen jäseninä vuonna 2019 jatkavat Väinö Esilä, Martti Siira ja Galina Tikkala. Erovuorossa olleista Anne Hatanpää, Emma Nurmela ja Anne Pajalin valittiin jatkamaan vuosille 2019-20. Uudeksi jäseneksi hallitukseen vuosille 2019-20 valittiin Mirja Kemppinen. Kokoukseen osallistui 17 kiltalaista.

Pääsimme vierailemaan Elinkeinoelämän Keskusliitossa maaliskuun lopulla. Isäntänämme oli EU- ja kauppapolitiikka -osaston johtaja ja itsekin kiltalainen Petri Vuorio. Hänen esityksensä aihe oli ”Venäjä kauppapoliittisten ulkosuhteiden valossa: EU, Kiina, Ukraina, USA”. Tilaisuudessa käytiin erittäin innostunutta ja vilkasta keskustelua. Paikalla oli 23 kiltalaista.

Vierailimme huhtikuun puolivälissä YIT:n pääkonttorissa Käpylässä. YIT:n Asuminen Venäjä -segmentin johtaja Teemu Helppolainen kertoi meille YIT:stä ja Venäjän asuntorakentamisen viimeaikaisesta kehityksestä. Vieraina oli innokkaita kysymyksiä esittämässä 18 kiltalaista.

Toukokuun alkupuolella vierailimme Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksella (BOFIT). Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen kertoi Venäjän talousnäkymistä. Keskustelu alustuksesta oli vilkasta täälläkin. Kuuntelemassa ja kyselemässä oli 11 kiltalaista, joista kaksi sisarkillastamme.

Killan perinteinen kesäjuhla pidettiin presidentti Kekkosen syntymäpäivänä syyskuun alussa ja se suuntautui tällä kertaa Porvooseen. Aluksi meidät otti vastaan Porvoon kaupungin edustajana hallintopäällikkö Martin Söderlund. Matkailualan näkökulmasta meille puhui matkailuvalmentaja, yrittäjä Birgitta Palmqvist. Teimme bussilla kierroksen oppaamme Jenny Törnroosin johdolla. Kierros päättyi tuomiokirkon luo ja pääsimme tutustumaan kirkkoon myös sisältä. Juhlaillallista nautimme aivan tuomiokirkon lähellä sijaitsevassa ravintola Saltissa. Kesäjuhlaamme osallistui 19 oman kiltamme jäsentä ja kaksi sisarkillan edustajaa. Saatu palaute juhlasta on ollut pelkästään myönteistä.

OP Yrityspankissa Vallilassa vierailimme lokakuun ensimmäisenä päivänä. Kiltamme jäsen, seniorianalyytikko Väinö Esilä avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Ekonomisti Joona Widgren piti katsauksen makrotaloudesta ja Venäjän kaupasta. Johtaja Antti Niemelä puhui pakotteista ja rahanpesun estämisestä pankin näkökulmasta. Esitysten jälkeen pääsimme esittämään myös kysymyksiä vierailun isännille. Paikalla oli 21 oman kiltamme ja yksi sisarkillan jäsen.

Kiltalaisten pikkujoulua vietettiin joulukuussa ravintola Šašlikissa Helsingissä. Tilaisuuden alussa entinen suurlähettiläs René Nyberg kertoi kirjastaan ”Patriarkkoja ja oligarkkeja”. Hän myös myi kirjojaan omistuskirjoituksella. Tämän jälkeen East Office of Finnish Industries Oy:n analyytikko, KTT Sinikka Parviainen kertoi taloudesta Venäjään liittyen. Esitelmien jälkeen oli tarjolla ravintolan klassikkomenu sisältäen bortštš-keittoa, Šašlikin maustehärkää sekä uunijäätelöä. Pikkujouluun osallistui 25 oman kiltamme jäsentä.

Tapahtumia vuonna 2018

Vierailimme Fennovoimalla Salmisaaressa helmikuun alussa. Toimitusjohtaja Toni Hemminki kertoi meille Pyhäjoelle rakennettavan ydinvoimalan hankkeen nykytilanteesta. Nykyisen arvion mukaan ydinvoimalan rakentaminen alkaisi vuonna 2019 ja se käynnistettäisiin vuonna 2024. Voimalasta tulee Loviisaa suurempi, mutta Olkiluotoa pienempi. Sen käyttöikä on vähintään 60 vuotta. Hankkeen investoinnin suuruus on 6,5-7 mrd. euroa, josta kotimaisten investointien osuus on 1,8-2,7 mrd. euroa. Suurimmillaan on työmaalla rakennustyöntekijöitä yhtä aikaa 4000.
Esityksen lomassa käytiin innokasta keskustelua ja toimitusjohtaja vastaili kysymyksiimme. Paikalla oli 19 kiltalaista, joista kaksi oli sisarkilloistamme. Valokuvia vierailulta löytyy osiosta ”kuvia”.
 
Killan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 5.3. KPMG:n tiloissa Helsingissä. Ennen vuosikokousta puhui isäntäyrityksen johtaja, Venäjän liiketoiminta Taija Kaivola aiheesta ”Venäjän kiristynyt veroilmapiiri”. Vladimir Miklashevsky valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana vuonna 2018. Muina hallituksen jäseninä jatkavat Anne Hatanpää, Emma Nurmela, Virve Obolgogiani ja Anne Pajalin. Erovuorossa olleista Martti Siira valittiin jatkamaan vuosille 2018-19. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Väinö Esilä ja Galina Tikkala vuosille 2018-19. Kokoukseen osallistui 18 kiltalaista. Valokuvia vierailulta löytyy osiosta ”kuvia”.
 
Kiltalaiset vierailivat Finnverassa Venäjän kansallispäivänä kesäkuussa. Tiimipäällikkö ja rahoitusjohtajan sijainen Eeva-Maija Pietikäinen kertoi Finnveran ratkaisuista Venäjän kaupassa. Kuulumisia kentältä toi Finnveran Pietarin edustuston päällikkö Timo Pietiläinen. Tilaisuutta isännöi Mikko Pitkänen. Paikalla oli 15 kiltalaista. Valokuvia löydätte kuvaosiosta.
 
Killan perinteinen kesäjuhla pidettiin jo hieman syksyn puolella eli syyskuun alussa, vaikka syksyä ei lämpötiloista huomannutkaan. Suuntasimme linja-autolla Porkkalaan ja tutustuimme siellä sodan jälkeiseen vuokra-alueeseen. Kiertelimme mutkaisia, kapeita ja mäkisiä kyläteitä Kirkkonummella ja Siuntiossa erinomaisen paikallisoppaan Berndt Gottbergin kertoessa meille ehtymättömiä tarinoita alueen tukikohta-ajoilta. Pysähdyimme Sjundbyn keskiaikaisen linnan kohdalla, tutustuimme Degerbyn Igor-Museoon ja joimme kahvit museon pihapiirissä olevassa kyläkonttori Rosenbergissa. Myös Pikkalan Riemukaaren pääsimme näkemään. Matkalle osallistui 23 oman kiltamme ja kolme sisarkillan jäsentä. Valokuvia löydätte kuvaosiosta.
 

Killan pikkujoulua vietettiin joulunalusviikon alussa Kansallisteatterissa. Aluksi nautimme kuohuviiniä ja pientä purtavaa teatterin lämpiössä. Teatteriesityksenä näimme Paavo Westerbergin modernin tulkinnan Anton Tšehovin klassikosta Kolme sisarta. Esitys ei jättänyt ainakaan ketään kylmäksi. Paikalla oli 22 kiltalaista. Esityksen jälkeen innokkaimmat ehtivät ja jaksoivat vielä jatkoillekin. Valokuvia pikkujoulusta on kuvaosiossa.

Tapahtumia vuonna 2017

Killan jäsenillä oli tilaisuus seurata huippujääkiekkoa, kun kiltalaisia kutsuttiin viimeiseen Jokereiden runkosarjan otteluun Ak Bars Kazania vastaan. Aitiossa oli ennen peliä tilaisuus vaihtaa ajatuksia paitsi jääkiekosta myös Venäjän tilanteesta illan isännän Jokerit Hockey Club Oy:n johtajan Kai Paanasen sekä muiden Jokerien edustajien kanssa.
Lähtötilanne oli jännittävä, koska Jokerit oli vaarassa pudota pois playoffs-peleistä. Vauhdikas ottelu päättyi harmillisesti tappioon 4-5. Mutta samaan aikaan Pietarissa pelatussa ottelussa SKA voitti Jokereita uhanneen HC Sotshin, joten jatko varmistui.
Kuvassa kiltalaiset Hartwall Arenassa Jari Kurrin kanssa. Paikalla oli 14 kiltalaista.
 
Killan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin naistenpäivän aattona Ernst & Young Oy:n tiloissa Helsingissä. Ennen vuosikokousta puhui isäntäyrityksen Director, Russia Desk Leader Heli Pellikka aiheesta ”Väärinkäytösriski ja hyvä hallintotapa venäläisessä yhtiössä”. Vladimir Miklashevsky valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana vuonna 2017. Muina hallituksen jäseninä jatkavat Arsen Kaader, Arto Manninen ja Martti Siira. Erovuorossa olleista Anne Hatanpää ja Virve Obolgogiani valittiin jatkamaan vuosille 2017-18. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Emma Nurmela ja Anne Pajalin vuosille 2017-18. Kokoukseen osallistui 19 kiltalaista. Valokuvia kokouksesta löytyy täältä.
 
Kiltalaiset tekivät heti aprillipäivän jälkeen matkan Pietariin. Matkustimme Vuosaaresta Finnlines’in RoPax-aluksella Finnlady. Varustamoyhtiön aluepäällikkö Hannu Lumme kertoi yhtiön toiminnasta ja saimme nauttia hyvästä ruoka- ja juomatarjoilusta. Halukkaat pääsivät myös saunomaan ja porealtaaseen. Suomenlahden itäosassa oli vielä sen verran jäitä, että ei niin sikeästi nukkuneet pääsivät hyteissään kuulostelemaan tilannetta.
 
Finnlady ajoi Pietarissa uuteen Bronkan satamaan, joka oli ensimmäisenä tutustumiskohteenamme. Isäntänämme siellä olivat sataman omistavan ja sen operaattorina toimivan LLC Fenix -yhtiön Miroslav Russkikh ja Andrei Novikov. He kertoivat meille uuden syvämerisataman toiminnoista ja saimme tutustua kontti- ja roro-terminaaleihin.
 
Sataman jälkeen jatkoimme matkaamme bussilla ja pysähdyimme ihailemaan Kronstadtin upeaa tuomiokirkkoa. Sen jälkeen kävimme yritysvierailulla Valiolla. Emäntänämme siellä oli Kirsti Rautio. Hän kertoi meille yrityksen Venäjän toiminnoista ja pakotepolitiikan vaikutuksista niihin. Saimme myös maistella maukkaita Venäjällä myytäviä Valion tuotteita.
 
Valion jälkeen jatkoimme bussilla matkaa keskustaan. Siellä meillä oli pari tuntia ostosaikaa. Sen jälkeen nautimme päivällistä ravintola Chernikassa. Puhujavieraana päivällisellä johtaja Evgeny B. Yablokov Innovation Policy and Human Resources Foundation of Leningrad Region -säätiöstä kertoi Leningradin alueen elinkeinotoiminnasta. Ravintolasta palasimme rautatieasemalle ja illan viimeiseen Helsingin-junaan. Päivälliselle siirtymistämme ja sieltä junalle palaamistamme hidastivat melkoiset ruuhkat, jotka johtuivat iltapäivällä tapahtuneesta pommi-iskusta metroasemalla. Matkallemme osallistui 11 innostunutta kiltalaista. Matkan valokuvia löytyy täältä.
 
Kiltalaiset tekivät vierailun Aleksanteri-instituuttiin toukokuun lopulla. Instituutin johtaja, professori Markku Kivinen kertoi instituutin toiminnasta ja sen tutkimusohjelmista ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Hän käsitteli puheessaan myös Venäjää sen talouden, politiikan ja yhteiskunnan näkökulmista. Halukkaat saivat ostaa hänen kirjaansa ”Lähetin loppupeli” nimikirjoituksella varustettuna edulliseen hintaan. Tämän jälkeen Pekka Sutela ja Inkeri Hirvensalo esittelivät uutuuskirjaansa ” Rahat pois bolševikeilta”. Kirjan esittelyn aikana ja sen jälkeen käytiin innokasta keskustelua. Paikalla oli 20 kiltalaista. Valokuvia vierailulta löytyy täältä.
 

Vietimme kiltamme kesäjuhlaa ja samalla 25-vuotisjuhlaa kesän viimeisenä päivänä Pokrovan luostarissa Kirkkonummella. Aluksi Isä Hariton esitteli luostarin kirkkoa ja kertoi sen rakennus- ja kunnostustöistä sekä  veljeskunnan toiminnasta. Saimme myös tehtäväksi googlettamatta selvittää karmiopaatin merkityksen. Googletuskielto oli kyllä ihan turha, sillä sen avulla sanan merkitys ei selviä.

Ruokasalissa (trapesassa) meille puhui ensin eduskunnan Venäjä-ystävyysryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Eero Heinäluoma. Eeron puhe sisälsi pohdiskelua mm. Venäjän talouden kehityksestä ja poliittisesta roolista maailmassa ja EU:n, Yhdysvaltain, Kiinan ja Venäjän keskinäisistä suhteista.

Eeron puheen jälkeen nautimme illallista, jonka yhteydessä killan puheenjohtaja Vladimir Miklashevsky esitti lyhyen katsauksen Venäjän talouteen. Ruokailun jälkeen allekirjoitettiin neljän sisarkillan yhteistyösuunnitelma. Juhlaamme osallistui 24 oman kiltamme jäsentä sekä kolme sisarkiltojen edustajaa. Valokuvia juhlastamme löytyy osiosta ”Kuvia”.

Kiltalaiset vierailivat Oy Teboil Ab:n pääkonttorissa Vantaalla marraskuun puolivälissä. Vierailua isännöi toimitusjohtaja Dmitry Levakhov. Hän kertoi meille Teboilin historiasta ja nykypäivästä Suomessa sekä innovatiivisista ratkaisuista, kuten tunnistimesta, jonka avulla yrityksiä voidaan laskuttaa tankkauksesta ilman luottokorttia. Esittelyn jälkeen hän vastasi kysymyksiimme paitsi Teboilista myös yrityksen johtamisesta Suomessa ja kohtaamistaan kulttuurieroista. Muita isäntien edustajia olivat kaupallinen johtaja Kari-Pekka Manni sekä viestintäpäällikkö Ulla Perasto. Vierailulle osallistui 15 oman kiltamme jäsentä sekä yksi sisarkillan jäsen. Vierailun kuvia löytyy kuvaosiosta.
 

Vietimme killan pikkujoulua Lucian-päivänä joulukuussa Ville Haapasalon gruusialaisessa ravintola Purpur’issa. Villenkin oli tarkoitus tulla meitä moikkaamaan, mutta Euroopan lentoliikenneongelmien seurauksena hän oli juuttunut Pariisiin. Pikkujoulun juhlapuhujana oli toimittaja, tietokirjailija, tietokirjakriitikko Heikki Haapavaara. Hän on Neuvostoliiton ja Venäjän erityistuntija, hyvin verkostoitunut journalisti. Heikki kertoi meille kirjoittamistaan kirjoista, tapaamistaan henkilöistä ja matkoistaan Venäjällä. Heikin esityksen jälkeen nautimme kolmen ruokalajin illallisen. Paikalla oli 20 kiltalaista. Valokuvia löydätte kuvaosiosta.

Tapahtumia vuonna 2016

Helmikuun alussa pidettiin killan ylimääräinen kokous, jossa käsiteltiin esitystä killan päivitetyiksi säännöiksi. Hallituksen jäsenistä koostuva työryhmä oli tehnyt esityksensä säännöistä. Niihin päätettiin lisätä vielä killan käyttämät rinnakkaisnimet englanniksi ja venäjäksi. Muutoin työryhmän esitys hyväksyttiin sellaisenaan. Kokousta ennen puheenjohtajamme Vladimir Miklashevsky piti lyhyen katsauksen Venäjän talouden nykytilasta ja näkymistä. Tilaisuuteen osallistui 15 kiltalaista.

Kilta jatkoi perinteitä yhteistyöstä kansanedustajien kanssa tapaamalla Eduskunnan Venäjä-ystävyysryhmän jäseniä 23.2.2016. Tilaisuudessa kuultiin myös Regit Oy:n Reijo Hyytiäisen ja Tapio Lautsin pohjustus pakotetilanteesta sekä Finnveran Timo Pietiläisen ja East Officen Raimo Valon esitykset. Pääviestinä oli, ettei pakotteilla ole niin suurta vaikutusta länsimaiden (EU) tai Venäjän talouksiin. Venäjällä on hyvä kyky suoriutua valuuttavelan lyhennyksistä, kun maassa on tarpeeksi valuuttaa vaihtotaseen korkean ylijäämän takia.
Keskustelussa todettiin, että pakotteista, supistuneesta taloudesta, kalliista rahoituksesta ja venäläisten tuotteiden suosimisen kasvusta huolimatta suomalaisilla on hyvät mahdollisuudet toimittaa Venäjälle investointihyödykkeitä modernisaatiota varten. Haasteisiin suomalaiset poliitikot voivat vastata ylläpitämällä hyviä suhteita venäläisiin kollegoihin ja valvomalla Suomen (liike-elämän) etuja vastustavasta EU:sta huolimatta, kuten monet muutekin EU-valtiot (Ranska, Saksa, Italia ja erityisesti Itävalta.Killan pj Vladimir Miklashevsky korosti esityksessään sitä, että öljyn hinnan laskulla on paljon suurempi vaikutus Venäjän talouteen kuin pakotteilla. Hän totesi, että kuluttajilta laskeneet reaalipalkat ja heikentynyt rupla ovat syöneet ostovoimaa.
Virve Obolgogiani esitteli koosteen jäseniltä tulleista toiveista. Ne voidaan jakaa seuraaviin alueisiin: kanssakäymisen edistäminen, Venäjä-osaamisen edistäminen sekä liiketoimintaolosuhteiden parantaminen.  Hannu Lumme jatkoi, että eri kuljetusmuotojen viranomaisyhteistyön ja toimintamallien harmonisoinnin jatkaminen Suomen ja Venäjän välillä on tärkeää. Kauttakulkuliikenteen pysyvä väheneminen lienee tosiasia vallankin itäsuuntaan; Venäjän satamainvestoinnit, joista uusimpana Bronka Pietarin kupeessa, vahvistavat tätä kehitystä; erikoistuminen välttämätöntä, jotta Suomi voisi jatkossakin olla mielenkiintoinen Venäjän transitolle.

Killan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin maaliskuun lopulla VR-Yhtymän tiloissa Helsingissä. Ennen vuosikokousta puhui VR-Transpointin rautatielogistiikan myyntipäällikkö Antti Pursiainen aiheesta ”VR-Transpoint – logistiikkapalvelut idän liikenteessä”. Vladimir Miklashevsky valittiin jatkamaan killan puheenjohtajana. Muina hallituksen jäseninä jatkavat Anne Hatanpää, Hannu Lumme, Virve Obolgogiani ja Jaakko Tassia. Arto Manninen ja Martti Siira olivat erovuorossa ja heidät valittiin uudelleen. Uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Arsen Kaader. Kokoukseen osallistui 19 kiltalaista. Valokuvia kokouksesta löytyy täältä.

Kiltaisilla oli erinomainen tilaisuus kuulla kunniapuheenjohtajansa Stefan Widomskin näkemyksiä Venäjästä hotelli Helkassa järjestetyssä tilaisuudessa 21.4.2016. Laaja idänkaupan kokemus, historian tuntemus ja analyyttisyys antavat Widomskin sanoille erityistä painoa. Venäjää voi ymmärtää, kun tuntee asioiden taustat. On vaarallista myös aliarvioida Venäjän nykyjohtoa ja pitää toimintaa arvaamattomana. Widomski korosti, että Putin on tuonut jo aiemmin selkeästi esiin tavoitteet: pitää Venäjä yhtenäisenä sekä saada Venäjälle suurvallan arvoinen asema maailman politiikassa.

Nopeimmat saivat myös Widomskin kirjan Venäjä – niin lähellä ja niin kaukana. Lisää kirjoja odotetaan myöhemmin. Ystävällisesti Widomski myös ohjasi kirjan myyntitulot Killan hyväksi. Katso kuva.

Tilaisuuden aluksi Timo Pietilä esitteli hotelli Helkan historiaa ja palveluita. Kuinka moni tiesi, että talo on naisten rakentama?

Killan jäsentilaisuus Nordeassa pidettiin kesäkuun puolivälissä. Nordea Pankin Chief Sales Manager, Emerging Markets Business Coordinator Henri Malvet avasi tilaisuuden ja toivotti kiltalaiset tervetulleiksi Nordea Pankkiin.

Nordean analyytikko Kaj Paulamäki kertoi Venäjän talouden tilasta ja sen taustoista esitellen keskeisiä tunnuslukuja otsikon ”Haastavat ajat jatkuvat” alla.

Sen jälkeen Capital Legal Services -lakitoimiston Managing Partner Vladislav Zabrodin kertoi Venäjän tilanteesta otsikon ”Doing business in Russia – New normal” alla. Esitys valotti Venäjän tilannetta niin talouden, lainsäädännön kuin politiikankin näkökulmista.

Molempien esitysten yhteydessä käytiin vilkasta ja innostunutta keskustelua. Paikalla oli 18 kiltalaista. Kuvia tilaisuudesta löydätte täältä.

Killan kesäjuhla oli elokuun lopussa ravintola Georgian Housessa. Juhlassa piipahti ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen puhumassa ajankohtaisista asioista Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa sekä tulevaisuuden näkemyksistä. Sen jälkeen ja ohessa saimme nauttia gruusialaisen keittiön runsaista antimista. Paikalla oli väkeä niin paljon kuin pöytien ääreen mahtui eli 29 kiltalaista. Kuvia juhlasta löydätte  täältä.

St. Peter Linen laivalle M/S Princess Maria teimme vierailun syyskuun loppupuolella. Alussa oli laivakierros, jossa esiteltiin laivan hyttejä, myymälöitä sekä kokous- ja ravintolatiloja. Sen jälkeen myynti- ja markkinointijohtaja Hanna Tiitola kertoi yrityksestä sekä heidän matkatarjonnastaan Itämerellä. Lisäksi hallituksemme jäsen, Mimino Oy:n toimitusjohtaja Virve Obolgogiani kertoi matkailusta Helsingin ja Pietarin välillä. Paikalla oli kymmenen kiltalaista, jotka saivat aikaan innokkaan keskustelun matkailun kysymyksistä. Vierailun kuvia löydätte täältä.

Marraskuun alkupuolella teimme vierailun Ulkopoliittiseen instituuttiin. Aluksi viestintäpäällikkö Janne Halttu esitteli instituutin toimintaa. Sen jälkeen Ulkopolitiikka-lehteä esitteli sen toimitus. Vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi kertoi Venäjän muuttuvasta roolista Suomen lähialueilla. Venäjän roolista lähialueillamme oli ilmestynyt raportti elokuun lopussa. Katrin esityksen jälkeen ehdimme keskustella myös tuoreista vaikutelmista Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloksen ratkettua. Paikalla oli 21 kiltalaista. Vierailun kuvia löydätte täältä.

Killan pikkujoulu järjestettiin jouluviikon alussa Venäjän kaupallisessa edustustossa. Aluksi tilaisuudessa puhui Venäjän Federaation kaupallinen edustaja Valery Shlyamin. Kansallisoopperan laulajat Raissa Palmu ja Hannele Aulasvuo pitivät meille pienen konsertin. Lopussa esiintymään pääsi heidän kanssaan myös killan puheenjohtaja Vladimir. Konsertin jälkeen oli tarjolla ruokaa viinin kera sekä vapaata yhdessäoloa ja seurustelua. Ehtivätpä innokkaimmat vielä tilaisuuden jälkeen jatkoillekin lähiravintolaan. Killan pikkujoulu oli avec-tilaisuus eli mukaan sai tuoda puolison, ystävän tai tuttavan, joka on kiinnostunut killan toiminnasta. Paikalla oli 32 kiltalaista ja 12 muuten killasta kiinnostunutta. Pikkujoulun kuvia löydätte täältä.

Tapahtumia vuonna 2015

Eduskunnan Venäjä-ystävyysryhmä järjesti helmikuussa Venäjän kaupan killan kanssa tilaisuuden, jonka aiheena oli poliittisen ja taloudellisen tilanteen vaikutus Venäjän kauppaa käyvien yritysten toiminnassa. Keskusteluja moderoi kansanedustaja Jouko Skinnari, eduskunnan Venäjä-ystävyysryhmän puheenjohtaja. Paikkana oli eduskunnan lisärakennus. Aluksi Jouko Skinnari esitteli eduskunnan Venäjä-ystävyysryhmän ja Vladimir Miklashevsky esitteli killan. Vladimirin esityksen aiheena oli Venäjän talous 2015 – menetetty vuosi. Finveran Timo Pietiläinen kertoi pk-yritysten näkymistä Pietarissa ja vientiyritysten rahoitustilanteesta. Arto Manninen Neuvox Oy:stä kertoi yritysesimerkin Venäjän viennistä ja tuonnista vuonna 2014.  Paula Lehtomäki puhui poliittisesta tilanteesta teemanaan miten hyvät naapuruussuhteet ja taloudellinen yhteistyö säilytetään poliittisesti vaikeissa olosuhteissa. Lopuksi oli keskustelua. Tilaisuudessa otettuja valokuvia löytyy täältä.

Killan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin maaliskuun lopulla Accountorin tiloissa Hakaniemessä. Ennen vuosikokousta Samuli Pesu esitteli Accountorin Venäjän toimintoja. Vladimir Miklashevsky valittiin jatkamaan killan puheenjohtajana. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Anne Hatanpää, Hannu Lumme ja Jaakko Tassia. Hallituksessa jatkavat edelleen Arto Manninen, Virve Obolgogiani, Martti Siira ja Petri Vuorio. Kokoukseen osallistui 16 killan jäsentä.

Huhtikuussa teimme yritysvierailun Awaralle Groupiin. Awaran managing partner Jon Hellevig kertoi viimeisimpiä kuulumisia Venäjän työmarkkinoiden nykytilasta ja liiketoiminnasta pakoteympäristössä. Vierailuun osallistui 12 kiltalaista.

Kesäkuun alussa vierailimme Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksessa BOFIT:issa. Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen esitteli BOFIT.in toimintaa ja kertoi Venäjän viimeaikaisesta talouskehityksestä. Ulkoasiainministeriön erikoistutkija Hiski Haukkala kertoi Ukrainan kriisin vaikutuksista Suomelle. Molemmat esitykset virittivät vilkasta keskustelua. Tilaisuuteen osallistui 16 kiltalaista. Kuvia vierailulta löytyy täältä.

Kiltamme puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri tapasivat Hämeen Venäjän-kaupan killan edustajat Helsingissä kesäkuun lopulla. Keskustelimme kummankin killan toiminnasta ja suunnitelmista ja mahdollisista yhteistyökuvioista. Hämeen kilta pitää kuluvan vuoden lokakuun alussa toimintansa 20-vuotisseminaarin. Puheenjohtajamme voisi viedä sinne kiltamme tervehdyksen ja kyseistä tilaisuutta voisi mainostaa myös meidän kiltamme jäsenille. Pohdittiin myös mahdollisuutta järjestää jokin yhteinen seminaari ensi vuonna ja ehkä myös yhteinen pikkujoulu Helsingissä tämän vuoden lopulla.

Killan perinteistä kesäjuhlaa vietimme elokuun lopulla keisarillisesti Royal Linen illallisristeilyllä. Nautimme keisarien herkuista, upeista maisemista, tarinoista keisarien vierailuista sekä toistemme hyvästä seurasta. Tuuliolosuhteista johtuen reitti oli valitettavasti suunnitellusta poikkeava. Tarinoiden väliajoilla oli taustamusiikkina pääasiassa Abbaa. Kesäjuhlaan osallistui 20 kiltalaista. Kuvia juhlatunnelmista löytyy täältä.

Lokakuun alussa kävi killan yhdeksänhenkinen iskuryhmä vierailulla Pietarissa. Menomatkan teimme Finnlinesin rahtilaivalla ”Finnmaid”. Laivalla kuuntelimme yritysesittelyjä ja nautimme mainiosta tarjoilusta. Laivan kapteeni kävi esittäytymässä ja myöhemmin illalla kutsui meidät komentosillalle vierailulle. Saimme sieltä myös tärkeätä todistusaineistoa tullia varten. Saunasta pääsi kätevästi vilvoittelemaan ulkokannelle. Pietarissa vierailimme Baltiskiy telakalla, lakitoimisto CLS:ssä ja Suomen pääkonsulaatissa. Illallista nautimme ravintola Demidoffissa. Ruoan ja hyvän seuran ohella illan kohokohtia siellä oli puheenjohtajan ja paikallisen yhtyeen esittämä ”Pörröinen kimalainen”. Vladimirin esitys löytyy täältä. Kotiin palasimme illallisen jälkeen Allegrolla. Nopeimmat ehtivät myös käydä shoppailemassa illallisen ja junamatkan välissä. Valokuvia vierailusta löytyy täältä.

Vietimme killan pikkujoulua 2.12.2015 ravintola Allotriassa ja musiikkiteatteri Kapsäkissä. Illallisen yhteydessä Markus Leikola kertoi kirjoittamastaan musiikkisatiirista. Ruokailun jälkeen siirryimme seuraamaan esitystä ”Suuri ja mahtava”. Se kertoi Neuvostoliiton ja Venäjän historian lokakuun vallankumouksesta tähän päivään kabareen ja musiikkiteatterin keinoin. Illalliselle osallistui 16 kiltalaista ja musiikkisatiirin näki 19 jäsentämme. Kuvia pikkujoulusta löytyy täältä.

Tapahtumia vuonna 2014

Killan sääntömääräinen kokous pidettiin maaliskuussa asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa. Ennen vuosikokousta yhtiön osakas, Venäjän oikeusjärjestelmän asiantuntija Heidi Paalanen-Koev kertoi heidän toiminnastaan Venäjällä. Kilta valitsi kokouksessa Venäjän-kaupan asiantuntijan Vladimir Miklashevskyn (ekonomisti, Venäjä/IVY-maat) uudeksi puheenjohtajakseen. Vladimir Miklashevsky toimii Venäjän ja IVY-maiden ekonomistina Danske Bankissa Helsingissä. Aikaisemmin hän oli mm. konsulttiyhtiö East Office of Finnish Industries’in ja Suomen Pankin palveluksessa. Miklashevskyn pääkiinnostusalueet ovat kehittyvien markkinoiden valuutat, talousuudistukset ja rahapolitiikka. Hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta.

Parikymmentä killan jäsentä vieraili East Officen toimistossa toukokuussa ja tapasi heidän uuden toimitusjohtajansa Raimo Valon. Tilaisuudesta saatiin paljon Venäjä-tietoutta ja keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista.

Vierailimme Danske Bankissa kesäkuussa. Pankin ekonomisti ja killan puheenjohtaja Vladimir Miklashevsky kertoi Venäjän markkinoiden tilanteesta ja Ukrainan kriisin vaikutuksesta siihen. Tilaisuuden jälkeen söimme omakustanteisen lounaan pankin henkilöstöravintolassa.

Kilta järjesti elokuussa perinteiset kesäjuhlat Maunulan majalla Helsingissä. Tarjolla oli aidolla venäläisellä mangalilla grillattua saslikia ja hyvää seuraa. Jälkiruokana oli Marjutin itse leipomaa mustikkapiirakkaa. Muutamat osallistujat hyödynsivät myös mahdollisuuden saunoa.

Perinteinen pikkujoulujuhla pidettiin joulukuussa Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen tiloissa Töölössä. Tarjolla oli uuden helsinkiläisen BlinIT-ravintolan blinejä sekä perinteinen uudenvuodenpöytä venäläisherkkuineen. Juomaksi oli tilattu paroni Vladimir von Witten nimikkošampanjaa. Keskusta esitteli Kirill Kuplyakov.

Tapahtumia vuonna 2013

Killan hallituksen puheenjohtaja kävi tammikuussa alustamassa Turun ammattikorkeakoulun Russian Trade -kurssilla aiheenaan johdatus venäläiseen businesskulttuuriin.

Smiigo toteutti tammikuun alussa Helsingissä vierailleille venäläismatkailijoille suunnatun markkinointitutkimuksen. Siinä selvitettiin venäläisturisteilta heidän odotuksiaan ja ostokäyttäytymistään sekä kerättiin palautetta siitä, miten he olivat kokeneet palvelun hotelleissa, liikkeissä ja ravintoloissa. Vierailimme Smiigossa huhtikuussa 2013 ja siinä yhteydessä kuulimme tuon tutkimuksen tuloksista.

Killan vuosikokous pidettiin maaliskuussa AnnaK:ssa. Vladimir Miklashevsky Danske Bankista esitti katsauksen Venäjän talouteen. Keskustelimme killan tulevaisuudesta, tapahtumista ja toiminnasta slaavilaisen menun siivittämänä.

Finnlines on alansa johtava varustamo Itämerellä, Pohjanmerellä ja Biskajanlahdella. Kesäkuussa tutustuimme Finnlinesin Venäjän-toimintoihin ja lounastimme varustamon Star-luokan aluksella.

Tutustuimme kaviaari- ja kalabisnekseen Caviar Housessa lokakuussa. Toimitusjohtaja Valeria Hirvonen kertoi oman tarinansa yrittämisestä Suomessa. Samassa tilaisuudessa Esko Aho esitelmöi vetämästään Business Team for Russia -organisaatiosta.

Killan puheenjohtaja Irene Matinpalo sekä jäsen Jari Ahde kävivät lokakuussa luennoimassa Turun yliopiston järjestämässä tilaisuudessa ”Venäjä-osaaminen valttikorttina”.

Marraskuussa tutustuimme Danske Bankiin ja sen ruplakaupankäyntiin. Killan hallituksen jäsen Vladimir Miklashevsky kertoi pankin Venäjän-toiminnoista.

Pikkujoulu järjestettiin uudessa musiikkiteatteri Bolerossa joulukuussa. Kunniapuhujana toimi Vladimir von Witte. Juhlassa oli mukana yli 20 kiltalaista. Ohjelmassa oli venäläistä oopperaa ja operetteja sekä venäläisiä lauluja Mariinski-teatterin solistien esittäminä.

Tapahtumia vuonna 2012

Killan vuosikokous pidettiin Keskon tiloissa Katajanokalla maaliskuussa. Lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson kertoi Kesko-konsernin toiminnasta Venäjällä. Sen jälkeen käsiteltiin vuosikokousasiat ja verkostoiduttiin.

Kiltalaiset tutustuivat Sinebrychoffin kotimuseoon ja sen vanhan taiteen kokoelmiin toukokuussa. Sinebrychoffin taidemuseo on maassamme ainoa vanhaan ulkomaiseen taiteeseen erikoistunut museo.

Kiltalaiset keskustelivat ja verkostoituivat eduskunnan Venäjä-ystävyysryhmän kanssa toukokuussa. Tilaisuus pidettiin kansanedustaja Jouko Skinnarin johdolla eduskunnassa.

Killan 20-vuotista taivalta muisteltiin saaristoristeilyllä juhlaillallisen merkeissä elokuussa. Killan synnystä ja perustamisesta kertoi Venäjän-kaupan konkari Stefan Widomski, joka oli mukana perustamassa kiltaa vuonna 1992.

Miten suomalainen yritys saa viestinsä kuulluksi Venäjällä ja miten suomalaiset markkinointipalveluja tarjoavat yritykset voivat auttaa tässä? Entä miten suomalaiset markkinointiviestinnän ja tapahtumamarkkinoinnin palveluja tarjoavat yritykset pärjäävät Venäjän markkinoilla? Näistä oman tarinansa kertoi 15 vuotta Pietarissa toiminut pohjoismaisen PR- ja mainostoimisto Promacon toimitusjohtaja Kai Hahl. Tilaisuus järjestettiin VR:n tiloissa syyskuussa.

Perinteitä kunnioittanut killan pikkujoulu vietettiin kolmen ruokalajin menun ja pienimuotoisen vodka-tastingin siivittäminä ravintola Saslikissa joulukuussa.

Artikkeleita killan syntyvaiheista: